Przykład realizacji posadzki antypoślizgowej

by Poliuretan Polska

fot: oczyszczenie posadzki betonowej (odpylenie, usunięcie tłuszczu, zagruntowanie)

fot: zagruntowana posadzka przygotowana do położenia powłoki żywiczno-kwarcowej.

fot: gotowe pomieszczenie techniczne, posadzkę wykonano żywicą Epoxy Floor 5-1 + piasek kwarcowy

Zobacz także